Komunita Naim vás pozýva na: 

 

* Špecifický program na budovanie komunity

- získanie cennýchskúseností pre vedúcich spoločenstiev alebo zakladajúcich členov

spoločensvta. Témy z kategórie - vodcovstvo - služobnosti - kr.
typológia - vízia - zručnosti - výzvy.


 * Školy modlitby + chvály / adorácie


 * Vhodné aj ako rodinná dovolenka

   - celé popoludnie na oddych, šport
   (tenis, volejbal, futbal, ping-pong), adrenalínové aktivity (kajaky,luky)

    tvorivé dielne


 * Paralelne tábor pre teanagerov


 * Program pre deti dopoludnia

 

Tu nájdete program.

Podrobnejšie informácie o podujatí získate na adrese komNaim@gmail.com.