OÁZA MODLITBY PRE RODINY

 

Hlavná téma: Pokoj a istota v Bohu

Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch- Ž 122,7

Príchod v piatok do 20.00, ukončenie v nedeľu do 15.00.

 

Oáza Modlitby je čas duchovného osvieženia, čas zastavenia sa a načúvania Boha, ale   i čas spoločenstva a pohody. 

Program je určený pre rodičov s deťmi, manželov aj mládež, sú časti spoločné aj bežiace paralelne - zamerané špecificky na jednotlivé skupiny ľudí. Prednášky sú zamerané na témy o modlitbe, o živote v nádeji, o spoločenstve... či na manželskú spiritualitu. 

Deti majú skupinky podľa vekových kategórii a tvorivé dielne. Mládež vytvára osobitné spoločentvo.  

Špecifické miesto v OM má spoločná adorácia - čas "otvoreného neba" v spoločenstve  a tiež osobná modlitba. 

Aj sväté omše s oslovujúcou homíliou a možnosť sviatosti zmierenia, či duchovného poradenstva. Každý, kto hľadá Boha a spoločenstvo si príde na svoje. Na programe radi privítame aj tých manželov, ktorí prežili drámu rozvodu, ale hľadajú si svoju cestu k Bohu v nových okolnostiach. 

Všetkých srdečne pozývame.

Podrobnejšie informácie o možnosti prihlásiť sa vám rád poskytne igor.melichercik@fmph.uniba.sk (mob. 0903-653153)

Komunita Naim z Bratislavy v spolupráci s Rodinkovom.