Komunita Blahoslavenstiev a RODINKOVO pozývajú na víkendovú duchovnú obnovu pre rodiny.

 

Témou stretnutia je zamyslenie sa nad časom, ktorý sme dostali ako vzácny dar pre tento život. Čo s týmto časom robíme? Má v ňom miesto Boh a naši najbližší alebo sa nechávame strhnúť tlakom a stresom? Ako  žiť v pokoji a vo svetle Božieho slova naše dni?

 

 ►Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, slávenie  sv. omše, možnosť individuálnych rozhovorov.

►Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program.

 

Kde?  v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo v Belušských Slatinách 

        Kedy? od piatku 17. februára 2017 (príchod do 18.00 hod.) 

          do nedele 19. februára 2017 (odchod po obede) 

Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova             

         za službu a režijné náklady Komunity 25 € (za rodinu) 

 

Bližšie info: blahoslavenstva@alconet.sk  alebo 0908 270 446 

               

PRIHLÁŠKA