Seminár Otcovo Srdce

Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.

Seminár na Slovensku vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom.
 
Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke TU.