rozVEDENÍ k Bohu I. -  víkend pre rozvedených - znovusobášených

 

DUCHOVNÁ OBNOVA BOLA PRE MALÝ ZÁUJEM ZRUŠENÁ

 

Víkend je určený pre rozvedených, ktorí po rozvode uzavreli ďalšie civilné manželstvo resp. pre tých, ktorí nežijú vo sviatostnom manželstve.  Duchovnú obnovu vedie páter Matej Trizuliak, misionár saletín, spolu s laikmi, ktorí prešli skúsenosťou rozvodu. 

 

Na duchovnú obnovu je možnosť vziať aj deti, o ktoré sa počas programu pre rodičov budú starať animátori.

    Cena pre dospelú osobu (ubytovanie s plnou penziou) je 40 €.
 
 
Kontakt:
Matej Trizuliak, MS
0917 137 333

PRIHLÁŠKA