Seminár Otcovo Srdce pre rodiny - Intimita s Otcom (seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov i slobodní)

NA PODUJATIE SA DÁ PRIHLÁSIŤ UŽ IBA AKO NÁHRADNÍCI

na jeseň pripravujeme rovnaký seminár

Pozývame vás na špeciálny seminár pre rodiny Otcovo Srdce - Intimita s Otcom pripravený v Rodinkove. 
 
Seminár štandardne trvá 6 dní, tentoraz bude dĺžkou prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi. Prihlásiť sa však môžu aj jednotlivci alebo manželia bez detí.
 
Počas programu pre rodičov sa o deti postarajú animátori.
 
Začiatok v stredu - 11:00 príchod a ubytovanie, 12:00 obed
Ukončenie v piatok - 18:00 večera
Cena za ubytovanie a stravu podľa CENNÍKA Rodinkova + 30 € za rodinu resp.  jednotlivca na pokrytie organizačných výdavkov medzinárodného tímu organizátorov.
 
Seminár Otcovo srdce je na Slovensku od roku 2008. Od prvého seminára prešlo nielen mnoho rokov, ale aj mnoho, priam stovky, účastníkov. Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je Otcova láska.
Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie. 
 
Viac informácií na seminarotcovosrdce.sk
 
Tešíme sa na stretnutie s vami.
 
PRIHLÁŠKA