Seminár Otcovo Srdce pre rodiny - Intimita s Otcom (seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov i slobodní)

 
KAPACITA SEMINÁRA UŽ BOLA NAPLNENÁ - je možné sa prihlásiť už iba ako náhradníci.
 
Pozývame vás na špeciálny seminár pre rodiny Otcovo Srdce - Intimita s Otcom pripravený v Rodinkove. 
 
Seminár štandardne trvá 6 dní, tentoraz bude dĺžkou prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi. Prihlásiť sa však môžu aj jednotlivci alebo manželia bez detí.
 
Počas programu pre rodičov sa o deti postarajú animátori.
 
Začiatok v piatok - 17:00 príchod a ubytovanie, 18:00 večera
Ukončenie v pondelok - 18:00 večera
Cena za ubytovanie a stravu podľa CENNÍKA Rodinkova + 30 € za rodinu resp.  jednotlivca na pokrytie organizačných výdavkov medzinárodného tímu organizátorov.
 
Seminár Otcovo srdce je na Slovensku od roku 2008. Od prvého seminára prešlo nielen mnoho rokov, ale aj mnoho, priam stovky, účastníkov. Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je Otcova láska.
Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie. 
 
Viac informácií na seminarotcovosrdce.sk
 
Tešíme sa na stretnutie s vami.
 
KAPACITA SEMINÁRA UŽ BOLA NAPLNENÁ - je možné sa prihlásiť už iba ako náhradníci.
 
PRIHLÁŠKA