Seminár Otcovo Srdce pre rodiny - Intimita s Otcom (seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov i slobodní)

 
Pozývame vás na špeciálny seminár pre rodiny Otcovo Srdce - Intimita s Otcom pripravený v Rodinkove. 
 
Seminár štandardne trvá 6 dní, tentoraz bude dĺžkou prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi. Prihlásiť sa však môžu aj jednotlivci alebo manželia bez detí.
 
Počas programu pre rodičov sa o deti postarajú animátori.
 
Začiatok v piatok - 17:00 príchod a ubytovanie, 18:00 večera
Ukončenie v pondelok - 18:00 večera
Cena za ubytovanie a stravu podľa CENNÍKA Rodinkova + 30 € za rodinu resp.  jednotlivca na pokrytie organizačných výdavkov medzinárodného tímu organizátorov.
 
Seminár Otcovo srdce je na Slovensku od roku 2008. Od prvého seminára prešlo nielen mnoho rokov, ale aj mnoho, priam stovky, účastníkov. Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je Otcova láska.
Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie. 
 
Viac informácií na seminarotcovosrdce.sk
 
Tešíme sa na stretnutie s vami.
PRIHLÁŠKA

 

Bibiána Húsková z Horných Vesteníc povedala svoje svedectvo:

Pokúsim sa napísať svedectvo o tom, čo som zažila na Otcovom srdci.
Zmenilo to môj pohľad na Boha. Dovtedy som Ho  vnímala ako trestajúceho otca starého zákona, ktorý bol prísny, tvrdý a neustále nespokojný s tým čo robíme. Keď som v spoločenstve a medzi priateľmi počúvala ako hovoria nebeský Otecko, Ocko s takou láskou a nehou, tak som si myslela, že asi nečítali starý zákon, pretože hneď by boli pochopili, že sú mimo. Vtedy som samozrejme netušila, že nie oni, ale ja som mimo :-)
Tak som sa len usmievala mysliac si svoje.
V jeden deň mi kamarátka povedala, že ide na seminár Otcove srdce. Zase ďalšia, čo nečíta Bibliu, pomyslela som si. No niečo vo mne spustila tým, že mi o tom povedala. Začala som sa za to modliť. Hovorím si veď Ježiša poznám, možno aj Otca by som mala spoznať...Keď sa kamarátka vrátila zo seminára, tak nadšene svedčila každému v spoločenstve o svojom prežívaní s Bohom Otcom. To ma zasiahlo. Začala som sa viac modliť, aby mi horelo srdce túžbou ísť tam. Zrazu robím všetky kroky k tomu, aby som sa dostala na Otcovo srdce. Tesne pred odchodom mám strach, chcem ujsť...
Išla som. Rodinkovo je nádherné tiché miesto, ktoré som si zamilovala. Vidím hojdačku hojdám sa a cítim sa ako dieťa, nádherne miesto.
Prvý deň prebehol normálne. Nič výnimočné sa nedialo. A prišiel deň druhý, tretí, štvrtý...a ON konal. Pri modlitbách sa mi dával spoznať. Zakúsila som lásku nebeského Otca, "narodila som sa mu do rúk". Hojdal ma v náručí, láskou zaodel. Jeho prítomnosť sa "liala" na mňa  počas modlitby. Už som si myslela, že nevydržím toľko lásky. A On pokračoval. Ukázal mi, že v každej situácii je so mnou, že On ma nikdy neopusti, že On je ten, ktorý prvý
prichádza, keď celý svet odišiel. Miloval ma ešte pred stvorením sveta a bude ma milovať naveky. Táto pravda si razila cestu do môjho srdca mnoho rokov než som ju bola schopná prijať. Dnes viem, že mám milujúceho OTECKA, ktorému robím radosť už len tým, že som.