BIBLICKÝ VÍKEND pre rodičov 

 

Biblický víkend pre rodičov s výnimočným hosťom - známym slovenským biblistom, kňazom Blažejom Štrbom, ktorý svoj život zasvätil poznávaniu Svätého Písma a ohlasovaniu Božieho Slova. Svoje doktoranské štúdiá v oblasti biblických vied absolvoval v Ríme a v Jeruzaleme, kde momentálne aj hosťovsky prednáša popri riadnej prednáškovej činnosti na Teologickom inštitúte v Kňazskom seminári v Badíne v rámci RK CMBF Univerzity Komenkého.


Jeho zanietený spôsob prednášania je skutočným zážitkom. Spolu so sestrou Karolou -  dominikánkou predstavia počas víkendového programu niekoľko pasáží Starého i Nového Zákona tak, aby ich rodičia mohli zrozumiteľne a pútavo prezentovať svojom deťom. Ide zvlásť o state súvisiace s Eucharistiou a teda so svätým prijímaním, s tajomstvom a posolstvom, ktorého zrozumiteľné odovzdanie svojim deťom je iste výzvou pre každého kresťanského rodiča.

 
O vaše deti sa počas pobytu postarajú animátori.
 
Cenu za ubytovanie a stravu si vypočítate podľa aktuálneho cenníka Rodinkova.
 
 
                                                          
 
 

 

PROGRAM

Rodinkovo 1. – 3. február 2019

Víkend “Pohostinnosti”

 


 

Piatok - 1. február 2019

 

16.00    príchod a ubytovanie do 17.30

18.00    sv. omša

18.45    večera

20.20    odovzdanie detí animátorom

20.30    úvod

21.00   Vyslobodenie z otroctva [k bohoslužbe]
            (Ex 14,5-15,2)

22.30    nočný pokoj

 


 

Sobota - 2. február 2019

 

7.30    ranná modlitba

8.00    raňajky

8.50    odovzdanie detí animátorom

9.00    Božie kráľovstvo medzi nami (Mk 1,9-15)

10:30  Aktivity zamerané na rodinnú katechézu

12.15  obed

15.30 Inaugurácia šťastného života (Lk 4,14-22)

17:00  Aktivity zamerané na rodinnú katechézu

18.00 Svätá omša

19.00 večera

21.00 Božský pokrm pre spoločný život (Jn 6,1-15)

24.00  nočný pokoj

 

Možnosť sviatosti zmierenia:   7.30-9.00, 12.30-15.30 a po 19.00

 


 

Nedeľa - 3. február 2019

 

7.30    Svätá omša

8.30    raňajky

9.20    odovzdanie detí animátorom

9.30    Pánova večera (1Kor 11,23-29)

11:00  Aktivity zamerané na rodinnú katechézu

12.15  spoločné zdieľanie a záver

13.00 obed

 

Menšie zmeny v programe sú možné. 

Definitívnu podobu programu budete mať k dispozícii po príchode do Rodinkova.