rozVEDENÍ k Bohu IV - duchovná obnova pre rozvedených (pre rozvedených v nových vzťahoch)

Víkend je určený pre rozvedených, ktorí po rozvode uzavreli ďalšie civilné manželstvo resp. pre tých, ktorí nežijú vo sviatostnom manželstve.  Duchovnú obnovu vedie páter Matej Trizuliak, misionár saletín, spolu s laikmi, ktorí prešli skúsenosťou rozvodu. 

Na duchovnú obnovu je možnosť vziať aj deti, o ktoré sa počas programu pre rodičov budú starať animátori.

Cena pre dospelú osobu (ubytovanie s plnou penziou) je 40 €.
 
 
Kontakt:
Matej Trizuliak, MS
0917 137 333

PRIHLÁŠKA