Seminár Otcovo Srdce

Seminár Otcovo srdce v máji 2018 oslávil desiate výročie svojho pôsobenia na Slovensku! Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je spoznávanie Otcovej lásky.
Seminár je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.
Seminár na Slovensku vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom.
Seminár na Slovensku vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom

Viac tu: https://rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove/a2019/a02/a7-12/
Seminár na Slovensku vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom

Viac tu: https://rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove/a2019/a02/a7-12/s.
 
Viac informácii o Otcovom srdci nájdete TU 
 
Informácie k prihlasovaniu a prihlasovací formulár nájdete TU