Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. ONLINE 12.-14.3.2021

 
Duchovná obnova sa uskutoční ONLINE.
 

Víkend je určený pre rozvedených, ktorí nežijú v dalšom zväzku.  Duchovnú obnovu vedie páter Matej Trizuliak, misionár saletín, spolu s laikmi, ktorí prešli skúsenosťou rozvodu. 

Kontakt:
Matej Trizuliak, MS
0917 137 333