Púť starých rodičov na horu Butkov 

Termín: 9. - 10. jún 2021 (streda - štvrtok)
 
Drahí starí rodičia, pozývame vás na púť na horu Butkov do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva spojenú so slávením Eucharistie obetovanej za dar živej viery a Božie požehnanie pre vaše deti a ich rodiny,  a s prenocovaním v Rodinkove, Dome prijatia pre rodiny.
 
Počas púte bude možné prijať sviatosť zmierenia.
 
Predbežný PROGRAM:
 
1. deň
- V dopoludňajšich hodinách príchod, ubytovanie a obed v Rodinkove
- po obede v závislosti od počasia buď púť na horu Butkov alebo duchovný program v Rodinkove
- večera v Rodinkove
 
2. deň
- raňajky v Rodinkove
- po raňajkách v závislosti od počasia buď púť na horu Butkov (ak sa neuskutočnila v prvý deň) alebo duchovný program v Rodinkove
- obed v Rodinkove
- odchod domov
 
 
 
Cena: 25,- € na osobu 
Zahŕňa 1x ubytovanie, 2x obed, 1x večeru a raňajky.
 
Rodinovo zabezpečí autobusovú dopravu pre pútnikov z farností Tvrdošín, Trstená, Nižná, Dolný Kubín, Ružomberok.
Cena dopravy tam aj späť: 7,- € na osobu
Doprava môže byť aj individuálna