Talent-víkend pre deti s nezamestnanými rodičmi

 

Víkend je určený pre deti s rodičmi, ktorých postihol problém nezamestnanosti. Je zameraný na podporu rozvoja talentov detí, ktoré aktuálne nemajú možnosť ich naplno rozvíjať kvôli ekonomckej situácii svojich rodičov.

Na Talent-víkende bude každé prihlásené dieťa prezentovať svoj talent v spoločnom programe, na záver ktorého budú najlepšie talenty ocenené malými odmenami. Jedna rodina môže do programu prihlásiť najviac štyri deti. Ak však má rodina viac detí, môže ich na pobyt zobrať všetky. 

Okrem toho bude súčasťou programu prednáška odborníka na tému lepšieho zorientovania sa na trhu práce pre rodičov.

Náklady na víkend sú hradené z projektových zdrojov a od sponzorov, účastníci preto budú mať ubytovanie aj stravu počas víkendu bezplatne. 

O účasť na víkendovom pobyte sa môže uchádzať iba rodina, ktorá

- bude mať stručné odporúčanie od zodpovedného alebo člena nejakého malého spoločenstva rodín v obci alebo vo farnosti;

- zašle najneskôr do 15. júna na adresu Rodinkova ukážku talentu niektorého zo svojich detí.

Ak bude väčší záujem o pobyt, ako je kapacita Rodinkova, na výber účastníkov budú aplikované nasledovné kritériá:

- nezamestanosť oboch rodičov;

- usporiadané manželstvo;

- väčšia dĺžka nezamestnanosti;

- bývanie v bytovke;

- skorší čas zaslania prihlášky. 

 

PRIHLÁŠKA

 

 

Ak chcete byť raz mesačne informovaní o ďalších programoch 

v Rodinkove, vyplňte tento formulár: