7.-9.6.

 

Bližšie informácie pripravuejeme...

 

Ak chcete byť raz mesačne informovaní o ďalších programoch 

v Rodinkove, vyplňte tento formulár: