Duchovná obnova rodín

 

Duchovná obnova je určená pre spoločenstvo rodín, ktoré je už dlhšie na ceste budovania svojho spoločenstva.

 

Prihlášku vyplňujú iba členovia tohto spoločenstva rodín, ktorí sa plánujú na obnove zúčastniť: