Belušan

 

 

        Rodinkovo - miesto pre rodiny v Belušských Slatinách

 

        Sú miesta, ktoré ľudia radi vyhľadávajú, inokedy zas akoby si nejaké miesto našlo nás. Prítomnosť neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo na širšom území obce Beluša stojí akoby na priesečníku týchto skúseností. Zakladatelia Rodinkova v snahe nájsť objekt, ktorý by poskytol vhodné priestory pre rozmanité aktivity s rodinami, prešli rôzne oblasti. Nakoniec viaceré okolnosti rozhodli, že sa Rodinkovo zatiaľ dočasne usídlilo v bývalom Sanatóriu Matadoru Púchov v Belušských Slatinách, a to na základe dvojročnej nájomnej zmluvy s Pari s.r.o, ktorá má objekt vo vlastníctve.
 

        Myšlienka Domu prijatia, ktorý má priestory prispôsobené hlavne pre rodiny s menšími deťmi je síce na Slovensku novinkou, ale na mnohých miestach v zahraničí má už dlhú tradíciu. Pre nás bola najväčšou inšpiráciou štruktúra podobného typu v malej horskej dedinke Caresto v strednom Taliansku, ktorá ponúka aktivity zamerané na rodiny s deťmi už štyridsať rokov a v súčasnosti počas kalendárneho roku privíta počas víkendov viac ako tisícku rodín z celého Talianska.
 

        Cieľom Rodinkova je podporovať stabilitu rodín vytváraním cenovo dostupných pobytových programov pre rodiny zameraných na spoločne strávený voľný čas, ale aj na osobnostný a duchovný rast jednotlivých členov rodiny, na zlepšenie komunikácie medzi manželmi a na výchovu detí v rodine, ale tiež víkendové programy zamerané na hlbšiu prípravu na manželstvo a rodičovstvo. V spolupráci s odborníkmi  a s ďalšími organizáciami chce tiež postupne ponúkať odborné programy na lepšie zvládnutie náročných situácií v rodine: manželom v kríze, bezdetným manželom,  rodičom s postihnutým dieťaťom, rozvedeným či odlúčeným manželom. Samozrejmosťou Rodinkova je poskytnutie priestorov a služieb organizáciám, ktoré podobné programy na Slovensku už realizujú.
 

        Od začiatku svojej činnosti teda od 1. júna 2012 sa priestory Rodinkova už viackrát naplnili džavotom detí, ktoré spolu s rodičmi prišli napr. na týždňové alebo víkendové letné pobyty rodín alebo iba s mamičkami, ktoré si u nás zorganizovali duchovnú obnovu spojenú s tvorivými dielňami, rozhovormi a aktívnym oddychom. S vďačnosťou sme tiež privítali viaceré brigádnické skupiny mužov ale aj celých rodín, ktoré pridali ruku k dielu a pomohli vyčistiť a zveľadiť prenajaté priestory tak, aby sa v nich prichádzajúce rodiny mohli dobre cítiť. Zároveň sme vďační pánovi starostovi obce Beluša za pomoc pri likvidácii odpadu, ktorý sa nahromadil pri čistení priestorov a nevyhnutných úpravách kuchyne, za jeho otvorenosť pre myšlienku Rodinkova i za profesionálny prístup zamestnancov obecného úradu.
 

        Sme tiež radi, že medzi prvými aktivitami, ktoré sa v Rodinkove uskutočnili, sa obmenili aj viaceré generácie, keďže sme počas jedného z júnových víkendov mali možnosť privítať starých rodičov na duchovnej obnove zameranej na medzigeneračné spolužitie a budovanie dobrých vzťahov so svojimi dospelými deťmi a na predchádzajúcom víkende sme sa tešili z prítomnosti mladých párov, ktoré sa u nás pripravovali na vstup do manželstva. Medzi nimi boli aj viaceré páry z Beluše, a tak sa tiež začala rozvíjať spolupráca farnosťou i s pánom farárom farnosti Beluša, ktorý nás už aj poctil svojou návštevou.
 

        Rodinkovo je neziskový projekt, ktorý sa chce vďaka nasadeniu a spolupráci obetavých dobrovoľníkov pridať ku mnohým dobrým dielam, jestvujúcim na Slovensku i v tomto regióne a možno i doplniť to, čo ešte chýba, aby rodiny mohli mať čím priaznivejšie prostredie na svoj rozvoj. Veríme, že návštevníci Rodinkova z mnohých oblastí Slovenska, ktorí prídu po prvýkrát do tohto regiónu, budú odchádzať s túžbou opäť sa sem vrátiť a zároveň posilnení tým, čo tu zažili, oslovení krásnou a podmanivou prírodou v okolí Beluše a potešení aj po stretnutiach s „domácimi“ - s vami, ktorí čítate tento príspevok a možno sa tiež rozhodnete urobiť si malý výlet do Rodinkova, alebo  sa zúčastniť na niektorom z jeho aktivít, o ktorých vás radi budeme priebežne informovať cez obecný časopis alebo cez farské oznamy ako aj na našej internetovej stránke www.rodinkovo.sk. Budete u nás vždy vítaní.

 

za tím Rodinkova
Roman Seko