Rodinkovo v Katolíckych novinách

 

 

Rodinkovo v Belušských Slatinách

Dom prijatia Rodinkovo v Belušských Slatinách, ktoré sa nachádza na území Žilinskej diecézy, vztýčilo vlajku „za rodinu“. ponúka vynikajúci duchovný, vzdelávací či turistický program.

Z Púchova smerom na Mojtín, v pomedzí Strážovských vrchov a Považského podolia vedie úzka asfaltka do Belušských Slatín. Tam pri ceste upúta pozornosť smerovka „Rodinkovo“. Odtiaľ ešte kilometer a pol, a sme tam. V kolíske nádhernej prírody je komplex rekreačného zariadenia s možnosťou ubytovania, stravovania, so spoločenskými priestormi, s herňami a ihriskami pre deti, grilom, ale aj novotou voňajúcou kaplnkou. Skvelé relaxačné miesto pre uponáhľaných ľudí, najmä pre rodiny s deťmi, ale aj pre pracovné tímy pedagógov, kňazov, rehoľné sestry či tzv. osamelých bežcov, ktorí potrebujú načerpať zo studne viery.

 

Ako sa Rodinkovo zrodilo Kňaz zaangažovaný do pastorácie rodín Roman Seko (39) sa ešte v roku 2003 inšpiroval modelom zariadenia na formáciu rodín v talianskom meste Careste. Pre túto myšlienku sa zapálilo viacero ľudí. Našli vhodný objekt a projekt sa mohol začať s požehnaním diecézneho biskupa Tomáša Galisa. „Rodinkovo je otvorené najmä pre mladé rodiny. Jeho využitie je však omnoho širšie, lebo ho možno označiť za formačné a vzdelávacie centrum. Nedávno sa tu na duchovnej obnove zišli aj katechéti Žilinskej diecézy,“ informoval kňaz.

 

Z farností späť do farností Objekt Rodinkovo ponúka pestrú paletu duchovných a vzdelávacích iniciatív. V Roku viery kreatívne pripravujú aj stretnutia zamerané na spiritualitu mužov – otcov rodín, ako aj pre mamičky s malými deťmi a ďalších. Do domu prijatia prichádzajú rodiny z farností Žilinskej diecézy, ale aj z iných kútov Slovenska. Prídu sa naplniť a „plnú nádobu“ duchovných dobier si odnášajú späť do svojich farností, kde v spolupráci so svojimi kňazmi utvárajú spoločenstvá manželov a rodín. „V súčasnosti sú dve kľúčové oblasti, v ktorých treba poslúžiť rodinám. Prvou je objasnenie manželskej spirituality, aby si manželia uvedomovali, že manželstvo nie je iba voľbou či náhodným stretnutím muža a ženy, ale je to Božie povolanie, pozvanie i sprevádzanie, ktoré Boh tejto dvojici ponúka. Potrebujú si tiež uvedomiť status manželského povolania a rozvíjať svoj vzťah s Bohom,“ povedal Roman Seko. Druhou výzvou je nadobudnúť isté zručnosti v oblasti komunikácie, v odpúšťaní, prežívaní sexuality či vo výchove detí.

 

Snúbenci, ste pozvaní V Žilinskej diecéze už vlani každý mesiac organizovali víkendové kurzy pre snúbencov, ktoré absolvovalo vyše 250 párov. V budúcom roku sa kurzy uskutočnia aj v Rodinkove. Našťastie je mnoho zaľúbených, ktorí hľadajú hlbšiu prípravu na manželstvo a smer života. Tu dostanú ponuku sprevádzania na svojej životnej ceste. V belušskoslatinskom dome prijatia vytvárajú vždy nové typy programov, aby sa do nich s nadšením a v plnej slobode zapojil každý. A čo je v súčasnosti vzácne – ľudia odtiaľ odchádzajú s pocitom, že zažili spoločenstvo. A práve túto skúsenosť si odnášajú do svojich farností.

 

Ideál nielen pre „ideálnych“ Rodinkovo je otvorené pre všetkých, ktorí majú v úcte hodnotu manželstva a rodiny. Vítaní sú aj tí, ktorým život nevyšiel podľa ich predstáv a potrebujú povzbudenie. Sú to bezdetní manželia, ktorí hľadajú naplnenie života, rozvedení a ďalší. „Teším sa, že sem prichádzajú aj kňazi, ktorí sa chcú viac venovať pastorácii rodín,“ dodal žičlivo Roman Seko. Viac na www.rodinkovo.sk.

 

Marta Majerčáková