Ad hoc Otcovo srdce pre rodiny

NA PODUJATIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ UŽ IBA AKO NÁHRADNÍCI


Pozývame vás na Ad hoc seminár pre rodiny Otcovo Srdce pripravený v Rodinkove, ktorý budú viesť Vicki a Robert de Hoxar. 

  Tento seminár bude zameraný špeciálne na zlepšenie rodinných vzťahov.Asi každá rodina alebo pár prežíva problémy vo vzťahoch. Či už medzi partnermi alebo medzi rodičmi a deťmi. Niektorí ich intenzívne prežívajú v tomto období, iní ich už zakúsili a chcú sa pripraviť, aby ich nabudúce zvládli lepšie a ďalší chcú nabrať skúsenosti, aby boli pripravení, keď im budú musieť čeliť. Pre všetkých týchto je určený náš seminár. 

Počas programu pre rodičov sa o deti od 3 rokov postarajú animátori. O menšie deti ako 3 roky je možné dohodnúť si starostlivosť individuálne, ale iba v prípade, že bude dostatočný počet animátorov. Ak máte možnosť, najlepšie je zabezpečiť si opatrovníka k deťom do 3 rokov sami. 

Začiatok v utorok - 17:00 príchod a ubytovanie, 18:00 večera. Ukončenie v piatok - 13:00 obed. Cena za ubytovanie a stravu podľa CENNÍKA Rodinkova + 30 € za rodinu na pokrytie organizačných výdavkov tímu organizátorov. 

Seminár Otcovo srdce je na Slovensku od roku 2008. Od prvého seminára prešlo nielen mnoho rokov, ale aj mnoho, priam stovky, účastníkov. Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je Otcova láska.Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie. 

 Viac informácií na seminarotcovosrdce.sk 

Tešíme sa na stretnutie s vami.


Prihlášky na najbližšie voľné termíny:

NA PODUJATIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ UŽ IBA AKO NÁHRADNÍCISvedectvo Bibiány z Horných Vesteníc:

Pokúsim sa napísať svedectvo o tom, čo som zažila na Otcovom srdci.
Zmenilo to môj pohľad na Boha. Dovtedy som Ho vnímala ako trestajúceho otca starého zákona, ktorý bol prísny, tvrdý a neustále nespokojný s tým čo robíme. Keď som v spoločenstve a medzi priateľmi počúvala ako hovoria nebeský Otecko, Ocko s takou láskou a nehou, tak som si myslela, že asi nečítali starý zákon, pretože hneď by boli pochopili, že sú mimo. Vtedy som samozrejme netušila, že nie oni, ale ja som mimo :-)
Tak som sa len usmievala mysliac si svoje.
V jeden deň mi kamarátka povedala, že ide na seminár Otcove srdce. Zase ďalšia, čo nečíta Bibliu, pomyslela som si. No niečo vo mne spustila tým, že mi o tom povedala. Začala som sa za to modliť. Hovorím si veď Ježiša poznám, možno aj Otca by som mala spoznať...Keď sa kamarátka vrátila zo seminára, tak nadšene svedčila každému v spoločenstve o svojom prežívaní s Bohom Otcom. To ma zasiahlo. Začala som sa viac modliť, aby mi horelo srdce túžbou ísť tam. Zrazu robím všetky kroky k tomu, aby som sa dostala na Otcovo srdce. Tesne pred odchodom mám strach, chcem ujsť...
Išla som. Rodinkovo je nádherné tiché miesto, ktoré som si zamilovala. Vidím hojdačku hojdám sa a cítim sa ako dieťa, nádherne miesto.
Prvý deň prebehol normálne. Nič výnimočné sa nedialo. A prišiel deň druhý, tretí, štvrtý...a ON konal. Pri modlitbách sa mi dával spoznať. Zakúsila som lásku nebeského Otca, "narodila som sa mu do rúk". Hojdal ma v náručí, láskou zaodel. Jeho prítomnosť sa "liala" na mňa počas modlitby. Už som si myslela, že nevydržím toľko lásky. A On pokračoval. Ukázal mi, že v každej situácii je so mnou, že On ma nikdy neopusti, že On je ten, ktorý prvý
prichádza, keď celý svet odišiel. Miloval ma ešte pred stvorením sveta a bude ma milovať naveky. Táto pravda si razila cestu do môjho srdca mnoho rokov než som ju bola schopná prijať. Dnes viem, že mám milujúceho OTECKA, ktorému robím radosť už len tým, že som.