Kalkulačka zliav

Projekt Rodinkova je neziskový. Celá nezľavnená suma za ubytovanie pokrýva náklady na splátky úveru na časť sumy za rekonštrukcie kuchyne a jedálne či telocvične atď, na poplatky za energie, na priebežné drobné opravy a na základné mzdy troch zamestnancov. Ostatné služby (pomocné práce v kuchyni, pri upratovaní izieb a spoločných priestorov, či praní a výmene posteľnej bielizne) sú zabezpečované aj vďaka dobrovoľníckym službám mnohých ochotných ľudí.

Zľavy sú ponúknuté hlavne tým rodinám, ktoré sa nachádzajú vo veľkej núdzi a ich aktuálna finančná situácia by im bránila zúčastniť sa na niektorom z programov v Rodinkove. Poskytnúť možnosť každej rodine prísť sa duchovne posilniť, aj keď by im v tom bránila zlá finančná situácia, je jedným zo základných cieľov Rodinkova.

Náklady na zľavy pre rodiny s deťmi sú pokrývané cez dobrovoľné príspevky účastníkov a rôzne podporné programy Rodinkova. Ak by ste sa mohli do nich zapojiť, pomôžete tak mnohým rodinám, aby mohli v Rodinkove nájsť duchovnú posilu aj napriek svojej finančnej núdzi.

Ak sa necítite vo veľkej núdzi a mali by ste možnosť uhradiť pobyt v základných cenách bez zliav resp. s menšou zľavou ako vám prináleží na základe počtu platiacich detí, pomôžete tak rodinám, ktoré sú momentálne vo väčšej núdzi.

Z uvedených dôvodov nie sme schopní ponúknuť zľavy skupinám s väčším počtom účastníkov bez detí. Pobyty takýchto skupín bez detí platiacich základné ceny však pomáhajú k tomu, aby do Rodinkova mohli prísť aj rodiny vo finančnej núdzi.

Zľavy pre rodiny s deťmi z ubytovania:

Rodina s dvomi platiacimi deťmi za lôžko:
20% z celkovej ceny ubytovania,
t.j. 16,- € za každé lôžko a noc.

Rodina s tromi platiacimi deťmi za lôžko:
30% z celkovej ceny ubytovania,
t.j. 14,- € za každé lôžko a noc.

Rodina so štyrmi platiacimi deťmi za lôžko:
40% z celkovej ceny ubytovania,
t.j. 12,- za každé lôžko a noc.

Rodina s piatimi a viac platiacimi deťmi za lôžko:
50% z celkovej ceny ubytovania,
t.j. 10,00 € za každé lôžko a noc.

Zľavu je možné si uplatniť iba pri pobyte na min. dve noci.

VYPOČÍTAJTE SI VAŠU ZĽAVU

Ak ste (z preukázateľných príčin) vo výnimočne zlej finančnej situácii a pobyt v Rodinkove ako rodina s deťmi by ste si nemohli dovoliť ani s ponúknutými zľavami, dajte nám to vedieť a my sa pokúsime riešiť situáciu individuálne, aby ste mohli do Rodinkova prísť.