Kontakty

Rodinkovo, Dom prijatia pre rodiny

Belušské Slatiny 1941

018 61 Beluša
https://www.rodinkovo.sk/ 

+421 911 911 780

info@rodinkovo.sk

Fakturačné údaje:

Fakturačná adresa: 

Familiae Locum - Rodinkovo n.o.

Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Bankové účty

Darcovský účet:       
SK66 0900 0000 0051 7842 8496 (Slovenská sporiteľňa)


Prevádzkový účet:  
SK30 0900 0000 0051 9533 2752 (Slovenská sporiteľňa)