Spoločenské priestory a technika


Všetky spoločenské priestory vrátane techniky:
50 €/hod. alebo 250 €/deň

Spoločenské priestory a technika jednotlivo:

Spoločenská miestnosť - veľká sála (cca 150 ľudí): 10 €/hod. alebo 50 €/deň

Projektor a premietacie plátno: 
3 €/hod. 15 €/deň
Ozvučenie vo veľkej sále:  5 €/hod. 25 €/deň
Prenosné ozvučenie: 3 €/hod. 15 €/deň   

Malá spoločenská miestnosť (cca 35-40 ľudí): 5 €/hod.  25 €/deň 
Malú konferenčnú miestnosť (cca 20 ľudí): 5 €/hod. 25 €/deň  
Malá telocvičňa pre deti: 7 €/hod. 35 €/deň
Herňa pre deti:  3 €/hod. 15 €/deň 
Tvorivé dielne: 3 €/hod. 15 €/deň
Stolný tenis: 2 €/hod. 10 €/deň 
Kalčeto:
 2 €/hod. 10 €/deň
Vonkajší gril s dvoma altánkami: 3 €/hod. 15 €/deň 
Vonkajšie ihrisko (futbal, nohejbal, tenis, volejbal, ...): 3 €/hod. 15 €/deň

Všetky priestory sú v stave primeranom veku objektu.
Technika je zakúpená nedávno.