Poslanie

Poslaním Rodinkova je pripravovať manželom prostredie, v ktorom môžu počas účasti na niektorom z programov objavovať a prehlbovať svoje manželské poslanie a spolu so svojimi deťmi zažiť blízkosť Boha, ktorý ich na túto cestu povolal a tiež blízkosť s inými rodinami v radostnej a pokojnej atmosfére.

Usilujeme sa o to vytváraním atmosféry prijatia a služby manželom a rodinám, ktorou vyjadrujeme úctu ich vzácnemu poslaniu a tiež úzkou a priateľskou spoluprácou s ďalšími subjektami, ktorým záleží na dobre manželstiev a rodín.  

  

Charizma (dar)

Rozpoznávajúc a napĺňajúc poslanie Rodinkova objavujeme postupne aj charizmu, ktorou Boh obdarúva náš Dom prijatia. Stáva sa najviac viditeľnou v často nečakanom uzdravení manželstiev, ktoré sa udeje v priebehu jednotlivých programov alebo po návrate domov. Takmer vždy aj tí manželia, ktorí pred príchodom na program nepociťovali nejaké mimoriadne ťažkosti vo vzťahu svedčia o tom, že ich vzťah sa počas pobytu na programe posilnil a oživil.

Ako jedinečný dar, ktorý Rodinkovo dostalo je aj to, že sa stalo miestom stretnutí a vzácnej spolupráce mnohých spoločenstiev v službe manželom a rodinám, ako aj mimoriadne veľkého počtu obetavých dobrovoľníkov a priaznivcov, ktorí nás podporujú v našej službe.