Zodpovední za Rodinkovo

Riaditeľ

Riaditeľ neziskovej organizácie je zároveň jej štatutárnym zástupcom v komunikácii s orgánmi štátnej správy, ako aj s ostatnými právnickymi osobami.  

Peter Valášek

Manžel a otec ôsmich detí. Aktuálny riaditeľ neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo. V tejto pozícii pôsobí bez nároku na odmenu od roku 2014. Jeho prvoradým poslaním je starostlivosť o svoju širokú rodinu.
S nasadením sa však venuje tiež rozvoju Rodinkova, pri čom uplatňuje aj svoje nadobudnuté psychologické vzdelanie a skúsenosti z profesionálneho pôsobenia v personálnej agentúre. 

Spolu s manželkou Mirkou sa tiež aktívne venujú kresťanskému koučingu v Žilinskom regióne.  

Zástupca riaditeľa

Pavol Pivko

  Otec štyroch detí, ktorý napriek zažitej bolesti z rozpadu manželstva, má túžbu spolupracovať s Rodinkovom na posilňovaní hodnoty manželstva a rodiny a tiež byť v službe manželom, rodinám, rozvedeným i každému, kto do Rodinkova prichádza, aby tu mohli nachádzať posilu pre svoje životné poslanie. Je absolventom herectva na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Spolupracoval s viacerými profesionálnymi divadlami, reklamnými agentúrami, televíziami a rozhlasom. Ako pedagóg pôsobil na ZUŠ a konzervatóriu. Od r. 2019 do r.2023 viedol mestskú obchodnú spoločnosť Púchovská kultúra s.r.o. 

tel: 0911 911 750

email: palino.pivko@rodinkovo.sk

Správna rada

Správna rada je najvyšší správny orgán neziskovej organizácie. 
Stretáva sa štyrikrát ročne resp. podľa potreby.
Všetci členovia Správnej rade Rodinkovy v nej pôsobia bez nároku na odmenu,
pričom sa zároveň angažujú aj v dobrovoľníckej službe počas samotných programov v Rodinkove resp. túto službu rôznymi spôsobmi podporujú..  

Roman Seko

Kňaz Žilinskej diecézy, poverený diecéznym biskupom koordináciou pastorácie rodín v Žilinskej diecéze. 

V Rodinkove slúži ako duchovný správca v tandeme s o. Viliamom Marettom.

Je  spoluzakladateľ neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo a aktuálny predseda Správnej rady.

Peter Ľupták 

Manžel a otec troch detí. Pracuje ako námestník prednostu na Žilinskej železničnej stanici. Vo vedení neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo pôsobil počas prvých dvoch rokov jeho existencie ako riaditeľ. 

Spolu so svojou manželkou je tiež spoluzakladateľom neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo. 

Anna Ľuptáková 

Manželka a mama troch detí. Pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Žiline.

Spolu so svojím manželom je tiež spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo. Členkou Správnej rady je od jeho založenia. 

Miroslava Valášková

Manželka a mama ôsmich detí.  Jej hlavným poslaním je starostlivosť o širokú rodinu, pri čom uplatňuje aj svoje nadobudnuté pedagogické vzdelanie.

Členkou Správnej rady Rodinkova je od 30. marca 2022. 

Ján Hrkút

Manžel a otec troch detí. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na filozofickej fakulte Katolíckej univerzity a vyučuje tiež na spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline.

Členom Správnej rady Rodinkova je od 30. marca 2022.  

Milan Urbaník

Manžel a otec štyroch detí. Popri vlastnej firme sa s vášňou venuje galérii ikon v Žiline a spolu so svojou manželkou pôsobia aj ako dlhoroční lektori Kurzov prípravy na manželstvo v Žiline.

Členom Správnej rady Rodinkova je od 30. marca 2022.  

Dozorná rada

Dozorná rada je dôležitý kontrolný orgán neziskovej organizácie.

Katarína Mihová

Manželka a mama štyroch detí.

Spolu s manželom sú od vzniku Rodinkova jeho priaznivcami a podporovateľmi. 

Pri pôsobení v dozornej rade Rodinkova využíva svoje odborné znalosti a skúsenosti z oblasti ekonómie. Venuje sa tiež kresťanskému koučingu a doprevádzaniu manželov.  

Anila Xhembulla

Mama dvoch detí, ekonómka, ktorá vo svojej službe Rodinkovu v pozícii členky dozornej rady využíva dlhohorčné skúsenosti z postu riaditeľky sekcie ekonomiky a správy v úspešnej slovenskej softvérovej spoločnosti.


Rada konzultorov

Poslaním Rady konzultorov Rodinkova je prinášať podnety pre celkový rozvoj organizácie a poskytovať rady a usmernenia pri riešení zložitejších okolností, ktoré prináša život neziskovej organizácie. Stretáva sa štyrikrát ročne resp. podľa potreby.   

Rudolf a Mária
Beniačovci


Emil a Anna
Kondelovci 


Peter a Lucia
Štefancovci


Peter a Katarína
Mihovci