Kalendár podujatí   2022
September

31. august - 2. september
Domáca škola

2. - 4. september

16. - 18.  september
DO rodín SKA Piešťany 

21. - 26. september

27. 9. - 2. október

Október

6. - 9. október

14. - 16. október
Oáza modlitby pre rodiny - duchovná obnova pre manželov

21. - 23. október
Oáza modlitby pre rodiny - duchovná obnova pre manželov

28. - 30. október
Program Matka a dcéra - zrušené

Priatelia Baránka

November

4. - 6. november
DO rodín KPM Spišská diecéza 

11. - 13. november
Modlitby otcov - celoslovenské stretnutie

17. - 22. november

24. - 29. november

December

2. - 4. december


PODUJATIA V ROKU 2023


Január

18. - 22 január
Modlitby Matiek

27. - 29. január

Február

3. - 5. február

6. - 12. február
Kána pre manželov

16- - 21. február

23. -  28. február

Marec

3. - 5. marec

10. - 12. marec

14. - 19. marec