Kalendár podujatí   2023

September

1. - 3. september 2023
Víkendové manželské stretnutia II.

4. - 9. september 2023
Seminár Otcovo srdce

9. - 10. september 2023
Animátorská minivíkendovka

9. - (10.) september 2023
Biblická formácia


15. - 20. septeber 2023

Seminár Otcovo srdce


Október

5. - 8. október 2320
Program pre manželov v ťažkostiach II.

27. - 29. október 2023
Oáza Modlitby


November

3. - 5. november 2023
Priatelia Baránka

3. - 5. november 2023
RozVedení k Bohu

9. - 14. november 2023
Seminár Otcovo srdce

16. - 19. november 2023
Seminár Otcovo srdce pre rodiny

23. - 28. november 2023
Seminár Otcovo srdce