Kalendár podujatí   2024

Február 

8. - 13. február 2024
Seminár Otcovo srdce
(slovenský team) 

15. - 18. február 2024
Seminár Otcovo srdce pre manželov
(slovenský team) 

23. - 25. február 2024

Duchovná obnova s Komunitou Blahoslavenstiev


Marec

1. - 3. marec 2024
Matka a dcéra

1. - 3. marec 2024
Animátorská víkendovka

15. - 17. marec 2024
Víkendové manželské stretnutia I.

22. - 24. marec 2024                                                                                                         Oáza modlitby pre rodiny 


Apríl

5. - 7. apríl 2024
Víkendové Manželské Stretnutia II.

12. - 14. apríl 2024
Manželstvo Misia Možná III. 

19. - 21. apríl 2024
rozVedení k Bohu

26. - 28. apríl 2024
Víkend s Ligou Pár Páru


Máj

8. - 13. máj 2024
Seminár Otcovo srdce

16. - 21. máj 2024
Seminár Otcovo srdce

31. máj - 2. jún 2024
Oáza Modlitby pre rodiny


Jún

7. - 9. jún 2024
Duchoná obnova s Komunitou Blahoslavenstiev

14. - 16. jún 2024
Manželsvo Misia Možná

21. - 23. jún 2024
Otcovo srdce pre rodiny

28. jún - 3. júl 2024
Seminár Otcovo srdce