Kalendár podujatí   2022


Apríl

7. - 10. apríl
Víkendová príprava na sviatostné manželstvo

8. - 10. apríl
Otcovo srdce - Piar Bratislava (uzavretá skupina)

22. - 24. apríl
Akadémia Karola Wojtylu 

29. apríl - 1. máj 

Manželstvo misia možná 1 ( s deťmi) 
+ možnosť individuálneho pobytu pre rodinu


Máj

2. - 6. máj
Škola v prírode

6. - 8. máj
Formačné stretnutie tímu OS

19. - 22. máj
Duchovná obnova rodín Podunajské Biskupice
+ Voľná kapacita pre vaše podujatie
+ možnosť individuálneho pobytu pre rodinu

23. - 27. máj
Škola v prírode

27. - 29. máj
Oáza modlitby pre rodiny


Jún

3. - 5. jún
Turíčny víkend - mládež DCZA

10. - 12. jún
Víkend so spoločenstvami

13. - 17. jún
Škola v prírode

17. - 19. jún
Duchovná obnova pre manželov s Komunitou Blahoslavenstiev

24. - 26. jún
Víkendové manželské stretnutia 2
- duchovná obnova pre manželov z farnosti Žilina-Vlčince

rozVedení k Bohu

Júl

30. jún - 5. júl
Seminár Otcovo srdce

7. - 12. júl
Seminár Otcovo srdce

12. - 15. júl
Ad hoc  Otcovo srdce pre rodiny

16. - 23.júl
OÁZOVÉ LETO - Vstanem a pôjdem k Otcovi

August

21. - 26. august
Letná rodinná dovolenka s Rodinkovom

LETO 2022

Počas leta máme ešte niektoré termíny VOĽNÉ 
Nakoľko organizácia leta je komplikovanejšia, počet voľných miest organizujeme prostredníctvom mailu info@rodinkovo.sk alebo telefonicky 0911911780

September

31. august - 2. september
Domáca škola

2. - 4. september

16. - 18.  september
DO rodín SKA Piešťany 

21. - 26. september

27. 9. - 2. október

Október

6. - 9. október

14. - 16. október
Oáza modlitby pre rodiny - duchovná obnova pre manželov

21. - 23. október
Oáza modlitby pre rodiny - duchovná obnova pre manželov

28. - 30. október
Program Matka a dcéra - zrušené

Priatelia Baránka

November

4. - 6. november
DO rodín KPM Spišská diecéza 

11. - 13. november
Modlitby otcov - celoslovenské stretnutie

17. - 22. november

24. - 29. november

December

2. - 4. december

9. - 11. december
Víkendové manželské stretnutia - duchovná obnova pre manželov