Slúžiace tímy Rodinkova

Diakonia sv. Jána Pavla II.

Diakonia je slúžiace spoločenstvo Rodinkova, ktorého členovia sa v rámci svojho zamestnania alebo dobrovoľníckej služby usilujú vytvárať atmosféru prijatia pre prichádzajúcich hostí a modliť sa za nich i za celé Rodinkovo tak, aby sa posilňovalo jeho hlavné poslanie Rodinkova. 

Súčasťou Diakonie sú ľudia, pre ktorých sa stalo Rodinkovo aj dočasným alebo dlhodobejším miestom bývania a spoločného života s ostatnými slúžiacimi.

o. Viliam Maretta

Kňaz spišskej diecézy, ktorému zahorelo srdce pre službu rodinám v Rodinkove. Od roku 2015 je preto na základe dohody medzi oboma diecézami "prepožičaný" pre Žilinskú diecézu. Zabezpečuje duchovnú službu pre účastníkov podujatí a Diakoniu Jána Pavla II. v Rodinkove v tandeme s o. Romanom Sekom  a je tiež výpomocným duchovným pre farnosť Beluša, do ktorej územne spadá aj Rodinkovo.


o. Roman Seko

Kňaz zodpovedný za koordináciu pastorácie rodín v Žilinskej diecéze. V duchovnej službe Rodinkova je od jeho vzniku a od roku 2015 ju podľa svojich možností ponúka účastníkom podujatí v Rodinkove v spolupráci s o. Viliamom.  

Peťka Debreczényiová

Zodpovedná za prevádzku kuchyne a koordináciu ďalších prác v Rodinkova a tiež "śéfkuchárka" Rodinkova, ktorá po dohode s jednotlivými skupinami, prichádzajúcimi do Rodinkova, zabezpečuje stravu pre účastníkov podujatí. 

Svoje odborné znalosti z oblasti ekonómie dáva so služby aj pri logistike zabezpečovaní ďalších oblastí živiota Rodinkova ako napr. chod Dielničky či  predaj v Obchodíku Rodinkova.      

Martinka Počatková


V rámci slúžiaceho spoločenstva je zodpovedná za komunikáciu s dobrovoľníkmi.

Okrem toho v praconej pozícii svoju tvorivosť prejavuje v Dielničke sv. Jozefa a  pomáha v kuchynskej prevádzke.  


Monika Turzová 

Miška Nemcová

sr. Ľudovíta


Pavol Mitka