Slúžiace tímy Rodinkova

Diakonia sv. Jána Pavla II.

Diakonia je slúžiace spoločenstvo Rodinkova, ktorého členovia sa v rámci svojho zamestnania alebo dobrovoľníckej služby usilujú vytvárať atmosféru prijatia pre prichádzajúcich hostí a modliť sa za nich i za celé Rodinkovo tak, aby sa posilňovalo jeho hlavné poslanie.

Súčasťou Diakonie sú ľudia, pre ktorých sa stalo Rodinkovo aj dočasným alebo dlhodobejším miestom bývania a spoločného života s ostatnými slúžiacimi.

o. Roman Seko

Kňaz zodpovedný za koordináciu pastorácie rodín v Žilinskej diecéze. V duchovnej službe Rodinkova je od jeho vzniku a od roku 2015 ju podľa svojich možností ponúka účastníkom podujatí v Rodinkove v spolupráci s donom Petrom. 

don Peter Kuchár

Patrí do rodiny Saleziánov dona Bosca, niekoľko rokov pôsobil ako misionár v rôznych kútoch sveta ako Japonsko, Šalamúnové ostrovy, Sudán či Keňa. 

Pracoval tiež s chudobnou a problémovou mládežou v Ríme v komunite Nové Horizonty. Od júna 2023 spolu s o. Romanom zabezpečuje duchovnú službu v Rodinkove.

Monika Turzová

Vedúca prevádzky  Domu prijatia vrátane kuchyne a zároveň "śéfkuchárka" Rodinkova. Koordinuje tiež spoluprácu s dobrovoľníkmi, sezónnymi pracovníkmi a brigádnikmi. Dohliada tiež na chod dielničky sv. Jozefa.

Peťka Debreczényiová

V Rodinkove žila sedem rokov, kedy sa starala o chod prevádzky Domu prijatia a kuchyne.

Akuálne svoje odborné znalosti z oblasti ekonómie dáva do služby pri príprave rozpočtu, zamestnaneckej agendy, podkladov pre KIOSK a jeden víkend v mesiaci vždy príde navariť pre hostí v Rodinkove. 

sr. Anežka Lišková

So srdcom horiacim pre rodiny a mladých ľudí zodpovedá za animátorskú službu v Rodinkove, aby si tu rodičia mohli na chvíľu oddýchnuť od rodičovských povinností a venovať sa svojmu manželstvu.

Je tiež zapojená do prípravy a koordinácie programu AMORIS pre manželov.

Michaela Nemcová

Zodpovedá za rezerváciu a koordináciu programov Rodinkova, komunikáciu s prihlásenými účastníkmi.

 Zabezpečuje propagáciu programov Rodinkova a pomáha tiež pri koordinácii programu AMORIS pre manželov.

Jarka Janypková

Stará sa o financie Rodinkova a zabezpečovanie podkladov pre účtovníctvo. 

Šetrí alebo míňa, aby všetci mali v Rodinkove všetko čo potrebujú.   


Pavol Mitka

Svoju precíznosť prejavuje pri práci v Dielničke sv. Jozefa, svoju šikovnosť  a zručnosť zasa pri manuálnych prácach všetkého druhu, ktoré si prevádzka budovy Rodinkova vyžaduje každý deň v inej forme.

Marián Šalamún

Miroslav Štalmach