Kúpa budovy Rodinkova

Prenájom a kúpa budovy

V roku 2012 vznikla nezisková organizácia "Familiae Locum - Rodinkovo" a našla sa budova - bývalé sanatórium Matadoru Púchov. S Božou pomocou sa podarilo vziať budovu do prenájmu a v roku 2012 sa uskutočnili prvé podujatia pre rodiny a spoločenstvá. V roku 2014 prišla možnosť budovu Matadoru odkúpiť pre dlhodobú službu rodinám. 

Od 1. júla 2014 Rodinkovo vďaka veľkým Božím zázrakom naplno patrí rodinám