Cenník

Napriek veľkému úsiliu o udržanie doterajších cien za ubytovanie a stravu sme nútení aktualizovať cenník v súvislosti s enormným nárastom cien energií a so stále zvyšujúcimi sa cenami aj základných potravín a to od 1. apríla 2023. 

Urobíme všetko preto, aby sme mohli aj naďalej zachovať ponuku zliav pre rodiny s deťmi na základe počtu detí, ktoré spia na samostatnom lôžku. Môžeme tak robiť iba vďaka vytrvalej podpore našich darcov.  

UBYTOVANIE

STRAVA

SPOLOČENSKÉ PRIESTORY A TECHNIKA

Projekt Rodinkova je neziskový. Celá nezľavnená suma za ubytovanie pokrýva náklady na splátky úveru na časť sumy za rekonštrukcie kuchyne a jedálne či telocvične atď, na poplatky za energie, na priebežné drobné opravy a na základné mzdy troch zamestnancov. Ostatné služby (pomocné práce v kuchyni, pri upratovaní izieb a spoločných priestorov, či praní a výmene posteľnej bielizne) sú zabezpečované aj vďaka dobrovoľníckym službám mnohých ochotných ľudí.

Zľavy sú ponúknuté hlavne tým rodinám, ktoré sa nachádzajú vo veľkej núdzi a ich aktuálna finančná situácia by im bránila zúčastniť sa na niektorom z programov v Rodinkove. Poskytnúť možnosť každej rodine prísť sa duchovne posilniť, aj keď by im v tom bránila zlá finančná situácia, je jedným zo základných cieľov Rodinkova.

Náklady na zľavy pre rodiny s deťmi sú pokrývané cez dobrovoľné príspevky účastníkov a rôzne podporné programy Rodinkova. Ak by ste sa mohli do nich zapojiť, pomôžete tak mnohým rodinám, aby mohli v Rodinkove nájsť duchovnú posilu aj napriek svojej finančnej núdzi.

Ak sa necítite vo veľkej núdzi a mali by ste možnosť uhradiť pobyt v základných cenách bez zliav resp. s menšou zľavou ako vám prináleží na základe počtu platiacich detí, pomôžete tak rodinám, ktoré sú momentálne vo väčšej núdzi.

Z uvedených dôvodov nie sme schopní ponúknuť zľavy skupinám s väčším počtom účastníkov bez detí. Pobyty takýchto skupín bez detí platiacich základné ceny však pomáhajú k tomu, aby do Rodinkova mohli prísť aj rodiny vo finančnej núdzi.

Ak ste (z preukázateľných príčin) vo výnimočne zlej finančnej situácii a pobyt v Rodinkove ako rodina s deťmi by ste si nemohli dovoliť ani s ponúknutými zľavami, dajte nám to vedieť a my sa pokúsime riešiť situáciu individuálne, aby ste mohli do Rodinkova prísť.

______________________________________________________________________

Cenník so zľavami pre rodiny bol aktualizovaný 1. apríla 2023.

Zľavy je možné si uplatniť pre individuálne pobyty rodín v Rodinkove
a pre programy organizované Rodinkovom a Asociáciou rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku
resp. ďalšími prorodinnými subjektmi v spolupráci s Rodinkovom