Cenník

Napriek veľkému úsiliu o udržanie doterajších cien za ubytovanie a stravu sme nútení aktualizovať cenník v súvislosti s enormným nárastom cien energií a so stále zvyšujúcimi sa cenami aj základných potravín a to od 1. apríla 2023. 

Urobíme všetko preto, aby sme mohli aj naďalej zachovať ponuku zliav pre rodiny s deťmi na základe počtu detí, ktoré spia na samostatnom lôžku. Môžeme tak robiť iba vďaka vytrvalej podpore našich darcov.  

UBYTOVANIE

STRAVA

SPOLOČENSKÉ PRIESTORY A TECHNIKA

Kalkulačka zliav pre rodiny


Z darov našich prispievateľov ako aj z ďalších iniciatív zabezpečuje Rodinkovo možnosť poskytovania zliav na ubytovanie rodinám na základe počtu detí, ubytovaných na formačných podujatiach spolu so svojimi rodičmi, ktorí by si inak pobyt na programe nemohli dovoliť.

Ubytovanie a stravu zabezpečuje pre účastníkov podujatí v Rodinkove ako  aj pre individuálne pobyty od 1. júla 2023 spoločnosť Pre manželov s.r.o. Faktúru za uytovanie a stravu očakávajte prosím od tohto partnera Rodinkova.  

Organizovanie formačných podujatí pre rodiny, manželov i jednotlivcov, ako aj  prenájom spoločenských priestorov a techniky aj naďalej zabezpečuje Familiae Locum - Rodinkovo n.o.   


______________________________________________________________________

Cenník so zľavami pre rodiny bol aktualizovaný 1. apríla 2023.

Zľavy je možné si uplatniť pre individuálne pobyty rodín v Rodinkove
a pre programy organizované Rodinkovom a Asociáciou rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku
resp. ďalšími prorodinnými subjektmi v spolupráci s Rodinkovom