Základná charakteristika 

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo je inšpirovaný štruktúrou podobného typu v talianskom mestečku Caresto, ktorá už vyše 40 rokov ponúka pobyty rodinám z celého Talianska. Aj naše Rodinkovo chce všetkým členom tradičnej rodiny ako aj snúbencom ponúknuť priestor nielen na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu, ale aj duchovné a formačné programy pre malých i veľkých, mladších i starších, aby každá rodina, aj tá budúca, mohla fungovať čo najlepšie.

Programy pre manželov a rodiny tvoríme v Rodinkove v spolupráci s mnohými spoločenstvami, hnutiami, komunitami a prorodinnými organizáciami, ktorým záleží na dobre manželstiev a rodín. Ide o otvorené podujatia, na ktoré sa sa môžu prihlásiť jednotlivé manželské páry resp. celé rodiny bez ohľadu na ich príslušnosť ku nejakému spoločenstvu či organizácii.

Okrem toho službou prijatia, duchovnou službou a tiež prispôsobení priestorov pre potreby rodín sa snažíme vytvárať zázemie a podporu pre organizátorov podujatí so zameraním na posilnenie manželstiev a rodín, určené pre konkrétne spoločenstvá, farské či prináležiace k nejakému hnutiu či organizácii.     

Pri zabezpečení podujatí Rodinkovo spolupracuje aj so Sekciou pre rodinu Žilinskej diecézy a tiež s občianskym združením Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, ktoré patria medzi hlavných partnerov Rodinkova. 

Rodinkovo
Rodinkovo

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo sa nachádza v malebnom prostredí na rozhraní Považského podolia a Strážovských vrchov na úbočí zmiešaného lesa Belušských Slatín, kde veríme, že nájdete relax v prírode, nové priateľstvá, duchovnú posilu, zážitok spoločenstva či nové poznanie.