História vzniku

Caresto, Taliansko

Vznik Rodinkova bol inšpirovaný spoločenstvom ľudí v talianskom mestečku Caresto, kde od roku 1970 postupne vyrástlo miesto prijatia pre rodiny s deťmi slúžiace tisíckam rodín z celého Talianska. V roku 2003 tu duchovný otec a zakladateľ Rodinkova, Roman Seko zažil víkendovú duchovnú obnovu pre rodiny. Po tomto silnom zážitku odchádzal z Talianska s myšlienkou: "Keby sme niečo podobné mali na Slovensku, bolo by to veľké požehnanie pre naše rodiny..." O deväť rokov neskôr, v roku 2012, to, čo sa javilo ako nesmelá túžba, začalo nadobúdať reálne kontúry...

Požehnanie diecézneho biskupa

Spolu s otcom Romanom sa myšlienkou slovenského Domu prijatia pre rodiny nadchli viaceré rodiny v žilinskej diecéze. Diecézny otec biskup Mons. Tomáš Galis svoju podporu vyjadril slovami: "Ak Ťa, Roman, Boh pozýva začať s niečím podobným na Slovensku a ak sú na to pripravení ľudia, budem vám žehnať obidvomi rukami." Toto požehnanie Rodinkovo zažíva v hojnej miere od prvých okamihov svojej služby až doteraz.