Diakonia Jána Pavla II.

Okruh tých, ktorí vnímali Božie pozvanie vstúpiť do služby rodinám sa po spustení prvých programov v Rodinkove postupne rozširoval. Začali prichádzať jednotlivci i rodiny, ktorí sa rozhodli do Rodinkova na istý čas presťahovať

Boli to mladí slobodní ľudia, ľudia vyzretí životnými udalosťami aj rodiny s deťmi, ktoré v sebe pociťovali Božie volanie byť v službe iným rodinám. Začalo sa rodiť slúžiace spoločenstvo, diakonia, ktoré si za svojho patróna a duchovný vzor zvolilo svätého pápeža rodín, Jána Pavla II.

Život diakonie spočíva predovšetkým v službe rodinám v príprave, ale hlavne počas podujatí všade tam, kde je to potrebné (recepcia, kuchyňa, technické zázemie, liturgická služba, upratovanie, pomoc s údržbou budovy a okolia, administratívne práce a pod.)

Jadrom života komunity je spoločný duchovný program, osobné duchovné kráčanie jednotlivých členov a spoločné stravovanie.

Aktuálni členovia diakonie:

o. Viliam Maretta, o. Roman Seko, Petra Debreczényiová, Martina Počatková, Jaroslav Weber, sr. Anežka, Zuzana Ducká

Bývalí členovia:

Manželia a rodiny

Miroslav a Anna Chmúrovci, Jozef a Eva Moravčíkovci, Róbert a Mária Imriškovci s rodinou, Martin a Rút Brýdlovci s rodinou, Jozef a Jana Holotňákovci s rodinou

Jednotlivci

Magdaléna Froncová, Mária Špésová, Martina Gašparová, Františka Tužáková, Michaela Nemcová, Miroslav Štalmach

o. Viliam Maretta

Kňaz spišskej diecézy, ktorému zahorelo srdce pre službu Rodinám v Rodinkove. Od roku 2015 je preto na základe dohody medzi oboma diecézami "prepožičaný" pre Žilinskú diecézy. Zabezpečuje duchovnú službu pre účastníkov podujatí a Diakoniu Jána Pavla II. v Rodinkove v tandeme s o. Romanom Sekom  a je tiež výpomocným duchovným pre farnosť Beluša, do ktorej územne spadá aj Rodinkovo.


Roman Seko

Kňaz zodpovedný za koordináciu pastorácie rodín v Žilinskej diecéze. V duchovnej službe Rodinkova je od jeho vzniku a od roku 2015 ju podľa svojich možností ponúka účastníkom podujatí v Rodinkove spolu s o. Viliamom.  

Petra Debreczényiová

Zodpovedná za prevádzku kuchyne a koordináciu ďalších prác v Rodinkova a tiež "śéfkuchárka" Rodinkova, ktorá po dohode s jednotlivými skupinami, prichádzajúcimi do Rodinkova, zabezpečuje stravu pre účastníkov podujatí. 

Pre dlhší služobný pobyt Rodinkova  sa rozhodla po dvojmesačnej službe v roku 2016, v rámci ktorého rozlišovala svoje ďalšie životné smerovanie.