Diakonia Jána Pavla II.

Okruh tých, ktorí vnímali Božie pozvanie vstúpiť do služby rodinám sa po spustení prvých programov v Rodinkove postupne rozširoval. Začali prichádzať jednotlivci i rodiny, ktorí sa rozhodli do Rodinkova na istý čas presťahovať

Boli to mladí slobodní ľudia, ľudia vyzretí životnými udalosťami aj rodiny s deťmi, ktoré v sebe pociťovali Božie volanie byť v službe iným rodinám. Začalo sa rodiť slúžiace spoločenstvo, diakonia, ktoré si za svojho patróna a duchovný vzor zvolilo svätého pápeža rodín, Jána Pavla II.

Život diakonie spočíva predovšetkým v službe rodinám v príprave, ale hlavne počas podujatí všade tam, kde je to potrebné (recepcia, kuchyňa, technické zázemie, liturgická služba, upratovanie, pomoc s údržbou budovy a okolia, administratívne práce a pod.)

Jadrom života komunity je spoločný duchovný program, osobné duchovné kráčanie jednotlivých členov a spoločné stravovanie.

Aktuálni členovia diakonie:

o. Roman Seko, don Peter Kuchár

Bývalí členovia:

Manželia a rodiny

Miroslav a Anna Chmúrovci, Jozef a Eva Moravčíkovci, Róbert a Mária Imriškovci s rodinou, Martin a Rút Brýdlovci s rodinou, Jozef a Jana Holotňákovci s rodinou

Jednotlivci

Magdaléna Froncová, Mária Špésová, Martina Gašparová, Františka Tužáková, Michaela Nemcová, Miroslav Štalmach, sr. Anežka Lišková, Jaroslav Weber, Petra Debreczényiová, Martina Počátková, o. Viliam Maretta, Zuzana Ducká, sr. Zdislava Potočárová