Diplom v rodinnej pastorácii

Akadémia Karola Wojtylu (AKW) má v centre svojej pozornosti manželstvo a rodinu, ktoré sú svetlom sveta a cestou Cirkvi. Jej poslaním je štúdium, formácia a vzdelávanie manželov, kňazov, zasvätených a odborníkov, s cieľom napomáhať pastorácii rodín na Slovensku. Činnosť AKW je inšpirovaná dielom pastiera, filozofa a teológa Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža, svätého Jána Pavla II.

Základňu AKW tvorí skupina vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorí okrem iného študovali na zahraničných inštitúciách zameraných na vzdelanie v oblasti manželstva a rodiny (Taliansko, Rakúsko,Poľsko) v rôznych vedeckých oblastiach - teológie, pedagogiky, psychológie a pod.


Od svojho vzniku v lete roku 2016 sa AKW zaoberá primárne formáciou v programe Diplom rodinnej pastorácie, ktorý trvá 3 roky a je rozdelený v každom roku na letné - týždenné stretnutie a dve víkendové stretnutia. Ide o akademicko-formačný projekt, ktorého sa zúčastňuje celá rodina. Ide o interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá umožní účastníkom pochopiť význam povolania k manželstvu, s cieľom spolupracovať na práci pre rodinu vo svojich komunitách - diecézach, farnostiach, združeniach, hnutiach, malých spoločenstvách. 

Aj tento rok, je možné sa na dané vzdelávanie prihlásiť do 30.4.2022 na stránke www.teologiatela.sk

Okrem ponuky samotného štúdia v oblasti manželstva s názvom Diplom v rodinnej pastorácii a ďalším aktivitám sa AKW venuje aj edičnej činnosti a prekladom odbornej zahraničnej literatúry v spolupráci domácimi vydavateľstvami. Ide o tituly ako napr. Eros a jeho poslanie (Lúč 2017), Betánia: domov Ježišových priateľov (Lúč 2020).


Prihlášky na najbližšie voľné termíny: