Dobrovoľnícka  služba v Rodinkove

Rodinkovo môže byť miestom prijatia pre rodiny iba vďaka obetavej službe mnohých dobrovoľníkov. Mnohí z vás ste pravdepodobne sami zažili nevšednú atmosféru dobrovoľníckej služby ako účastníci niektorého z podujatí. Ďalší z vás iste už aj ako dobrovoľníci v službe... :)

Ak ste sa ešte doteraz nezapojili do služby a mali by ste možnosť v tomto roku prísť aspoň na jeden víkend pomôcť do kuchyne alebo strážiť deti počas programu, prípadne zabezpečiť iné služby, dajte nám to prosím vedieť cez TENTO FORMULÁR. Vo formulári nájdete tiež všetky oblasti služby, do ktorých je možné sa v Rodinkove zapojiť a tiež prežiť spoločenstvo
s inými dobrovoľníkmi.

Ďakujeme a tešíme sa na vás! :)