Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev 

Komunita Blahoslavenstiev a RODINKOVO

pozývajú na víkendovú duchovnú obnovu pre rodiny.

Témou stretnutia je zamyslenie sa nad časom, ktorý sme dostali ako vzácny dar pre tento život. Čo s týmto časom robíme? Má v ňom miesto Boh a naši najbližší alebo sa nechávame strhnúť tlakom a stresom? Ako žiť v pokoji a vo svetle Božieho slova naše dni?

►Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, slávenie sv. omše, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebný večer, možnosť sv. spovede a individuálnych rozhovorov. 

►Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program. 

Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova za službu a režijné náklady Komunity 30 € (za rodinu).

Bližšie info: dariamiezg@gmail.com alebo 0948 447 425 


Prihlášky na najbližšie voľné termíny:

  23.- 25. február 2024 prihlášku zverejníme koncom decembra


FOTOGALÉRIA