Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev 

►Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, slávenie sv. omše, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebný večer, možnosť sv. spovede a individuálnych rozhovorov. 

►Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program. 

Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova za službu a režijné náklady Komunity 25 € (za rodinu).

Bližšie info: dariamiezg@gmail.com alebo 0948 447 425 


Prihlášky na najbližšie voľné termíny:

7. - 9. jún 2024 - podujatie zrušené


FOTOGALÉRIA