Kalendár podujatí 

8. - 10. marec 2024 - Otcovo srdce pre rodiny - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

15. - 17. marec 2024 - Víkendové manželské stretnutia I. - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

5. - 7. apríl 2024 - Víkendové Manželské Stretnutia II. - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

12. - 14. apríl 2024 - Manželstvo Misia Možná III. -  PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

19. - 21. apríl 2024 - rozVedení k Bohu - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

14. - 16. jún 2024 - Manželsvo Misia Možná - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

21. - 23. jún 2024 - Otcovo srdce pre rodiny  PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

3. - 4. júl 2024 - Letná rodinná púť s Rodinkovom - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

10. - 13. júl 2024 - Otcovo srdce pre manželov - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

13. - 14. júl 2024 - Letná rodinná púť s Rodinkovom  - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

21. - 22. júl 2024 - Letná rodinná púť s Rodinkovom - PRIHLÁŠKA DO SLUŽBY

V prípade ak má záujemca o službu animátora menej ako 18 rokov, je nutné aby zákonný zástupca (rodič) súhlasil s touto službou a pred každou akciou vyplnil a podpísal Informovaný súhlas rodiča.

Informovaný súhlas je potrebné vyplniť až v momente, keď sa so sr. Anežkou dohodnete, že sa služby animátora v Rodinkove zúčastníte v konkrétnom termíne.