Víkend s Ligou pár páru v Rodinkove

Kurz sympto-termálnej metódy

Liga pár páru pozýva do Rodinkova  na víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti.

Oproti klasickým prezenčným alebo on-line kurzom Ligy sú do programu zaradené dve prednášky - Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovala a Mravné neznamená neerotické, zamerané na hlbšie porozumenie sexuálnej intimity v manželstve. Zároveň spoločné ubytovanie a stravovanie počas kurzu prirodzene umožní diskutovať s prítomnými lektorskými pármi.

Program kurzu je pripravený nielen pre manželské a snúbenecké páry, ktoré sa chcú naučiť porozumieť svojej plodnosti a praktizovať STM, teda začiatočníkov, ale pamätali sme aj na tých, ktorí už kurz STM absolvovali a uvítali by oprášenie alebo prehĺbenie svojich poznatkov v špecifických situáciách, ako sú návrat plodnosti po pôrode, blížiace sa obdobie prechodu či snaha o dosiahnutie tehotenstva. 

Účasť na všetkých prednáškach nie je povinná. Každý si bude môcť vybrať z ponúkaných prednášok to, čo ho zaujme.

Okrem vzdelávacej časti je v programe dostatok času aj na odpočinok a vychutnanie si krásy letnej prírody. Priestory Rodinkova sú vybavené herňami pre deti, takže dávajú možnosť, aby si na víkend manželia vzali so sebou aj deti, o ktoré bude v prípade potreby postarané animátormi.Prihlášky na najbližšie voľné termíny:

21 - 23.júl 2023

Najbližší plánovaný termín: 26.-28.apríl 2024