Ďakujme spolu za 10 rokov služby Rodinkova

01.06.2022

1. - 10. jún
Desať ďakovných večerov s Rodinkovom (s možnosťou
online účasti )

 • Ďakovný večer za dobrovoľníkov Rodinkova
  streda, 1. jún 2022 o 19.00 hod Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za animátorov Rodinkova
  štvrtok, 2. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za Diakoniu Jána Pavla II. (slúžiace spoločenstvo domácich)
  piatok, 3. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za organizátorov programov v Rodinkove
  sobota, 4. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za zamestnancov Rodinkova
  nedeľa, 5. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za prispievateľov a dobrodincov Rodinkova
  pondelok, 6. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za duchovnú službu v Rodinkove
  utorok, 7. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za účastníkov programov v Rodinkove
  streda, 8. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za deti prichádzajúce do Rodinkova
  štvrtok, 9. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)
 • Ďakovný večer za priateľov a pomocníkov Rodinkova z blízkeho okolia
  piatok, 10. jún 2022 o 19.00 Link na pripojenie (passcode: rodinkovo)

Priebeh ďakovných večerov (okrem ďakovného večera za deti):

 • Po privítaní bude krátka meditácia nad Božím slovom.
 • Potom vám povieme niekoľko slov o danej oblasti života Rodinkova
 • Niektorí ľudia sa nakrátko podelia s tým, čo pre nich znamená služba v Rodinkove.
 • A na záver budeme spolu ďakovať a chváliť Pána adorujúc ho vo vystavenej Oltárnej Sviatosti.

Každý večer bude hudobne doprevádzaný chválovými a inými piesňami pozvaných hudobníkov.

Tešíme sa na stretnutia s vami! :)


11. jún

Deň vďakyvzdania s najbližšími spolupracovníkmi Rodinkova

 • Sobota 11. jún 2022
 • 12.00 Obed
 • 13.30 Spoločné zdieľanie
 • 16.00 Slávenie Eucharistie s o. biskupom Tomášom Galisom,
  žilinským diecéznym biskupom
 • 18.00 Večera

27. august
Púť "rodinkovských" rodín do Skalného Sanktuária Jána Pavla II. pri kríži na Hore Butkov
so vďakyvzdaním za 10 rokov služby rodinám a všetkým hosťom