Víkend s Ligou Pár Páru v Rodinkove

12.06.2023

Kurz sympto-termálnej metódy

Liga pár páru pozýva do Rodinkova na rozšírený víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti.

Oproti štandardnému kurzu je rozšírený o dve prednášky - Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovalaa Mravné neznamená neerotické a o dve večerné diskusné fóra - Dámsky klub (hodinové ženské diskusné fórum) a Debata pri pive (hodinové mužské diskusné fórum), ktoré budú predchádzať sobotňajšiemu neformálnemu spoločenskému večeru.

Program je pripravený nielen pre manželské a snúbenecké páry, ktoré sa chcú naučiť porozumieť svojej plodnosti a praktizovať STM, teda začiatočníkov, ale pamätali sme aj na tých, ktorí už kurz STM absolvovali a uvítali by oprášenie alebo prehĺbenie svojich poznatkov v špecifických situáciách, ako sú návrat plodnosti po pôrode, blížiace sa obdobie prechodu či snaha o dosiahnutie tehotenstva. Účasť na všetkých prednáškach nie je povinná. Každý si bude môcť vybrať z ponúkaných prednášok to, čo ho zaujme. 

Okrem vzdelávacej časti je v programe dostatok času aj na odpočinok a vychutnanie si krásy jarnej prírody. Priestory Rodinkova sú vybavené herňami pre deti, takže dávajú možnosť, aby si na víkend manželia vzali so sebou aj deti, o ktoré bude v prípade potreby postarané animátormi.

Kurzovné za pár je 30,00 € (+ dobrovoľný príspevok na úhradu nákladov za pobyt animátorov, ktorí sa budú starať o deti) bude možné uhradiť na mieste alebo poslať do konca júna na účet LPP. Cena za pobyt sa platí samostatne, podľa aktuálneho cenníku Rodinkova.

Bižšie informácie o programe aj s prihláškou sú v pozvánke s prihláškou.

Ako zhodnotili posledný víkendový kurz v Rodinkove niektorí jeho účastníci si môže prečítať na webe LPP.

Účastníkov víkendového kurzu budú sprevádzať lektorské manželské páry:
Jozef a Simonka Predáčovci,
Mária a Imrich Schindlerovci,
Branislav a Marianna Garberovci

Prihláška, 26. - 28. apríl 2024