Letná duchovná obnova pre rodiny

(Letná oáza modlitby)

Milí Priatelia, 

Aj toto leto pripravujeme príjemnú a užitočnú kombináciu duchovnej obnovy a dovolenky v Rodinkove. Formát bude podobný Oáze modlitby (OM), ktorý väčšina z vás pozná. Letné prázdniny nám však dávajú väčší časový priestor a môžeme skombinovať formát OM s pohodou dovolenkového Oázového Leta – popoludnia na oddych / výlety / splav / šport / voliteľné prednášky/rozhovory... 

Letná OM (LOM) – to najlepšie, čo si môžeme v lete dopriať pre obnovu radostného života.😊 

Téma: Povolaní k životu 

Termín: 8. – 12.8.2024 (štvrtok večer – pondelok) 

Program obnovy bude zameraný na rozvoj plného >Nového života<, pre ktorý sme povolaní. Veríme, že Boh má s našimi životmi skvelé plány aj v tejto dobe a je len na nás, aby sme dokázali odpovedať na Jeho pozvanie a uvoľniť Jeho požehnanie a radosť v našich životoch. V tomto nám budú pomáhať aj pozvaní priatelia – manželia Marettovci, sestra Veronika Baráthová, .... 

Ak poznáte rodiny, ktoré by ste chceli pozvať do spoločenstva, môžete ich osloviť, pozvať, preposlať im túto pozvánku. 

 Ak máte záujem sa zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 20.6.2024 aj s menami a vekom detí. Zároveň prosíme o úhradu zálohy 50 EUR v tomto termíne na číslo účtu: SK25 1100 0000 0029 1985 6321 (do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.)

 Koncom júna Vám pošleme tabuľku, kde si vyplníte presné počty porcií a lôžok na jednotlivé dni. 

Odpovede posielajte na mail: igor.melichercik@fmph.uniba.sk

Informácie o cenách nájdete v CENNˇIKu Rodinkova.

Ak by boli ceny v Rodinkove pre vás prekážkou zúčastniť sa, kontaktujte nás.

Za komunitu Naim Ali Hraška, Viliam Petrík, Michal Perignáth a Igor Melicherčík