PRÁZDNINOVÝ DEŇ

V RODINKOVE

PRE CELÚ RODINU

Navštívte s celou rodinou Rodinkovo iba tak, oddychovo, v ktorýkoľvek letný prázdninový deň. Ako poďakovanie za vaše príspevky v hodnote od 20 € mesačne s nastaveným trvalým príkazom vám na jeden deň bezplatne poskytneme ubytovanie v jednej izbe a celodennú stravu.

ÚSPORA: 170 € v prepočte na rodinu s troma deťmi, ktoré počas pobytu využijú samostatné lôžka.

Prázdninový jednodňový pobyt môžete využiť ako súčasť väčšieho výletu so zastávkou v Rodinkove alebo si ho môžete predĺžiť s doplatkom podľa bežného cenníka Rodinkova. Tento bonus nie je možné kombinovať s inými zľavami, ani špeciálnymi letnými ponukami, ako napr. letná rodinná dovolenka a pod.