Vďakyvzdanie
za 10 rokov služby Rodinkova


1. - 10. jún      
Desať ďakovných večerov s Rodinkovom (s možnosťou 
online účasti )
Link na pripojenie je rovnaký na všetky večery: 
us06web.zoom.us/j/82079790132?pwd=aVpGUWdkeFFQRjZqeU1oN3YxTVUyQT09
(passcode: rodinkovo)


 • Ďakovný večer za dobrovoľníkov Rodinkova 
  streda, 1. jún 2022 o 19.00 hod 
 • Ďakovný večer za animátorov Rodinkova  
  štvrtok, 2. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za Diakoniu Jána Pavla II. (slúžiace spoločenstvo domácich
  piatok, 3. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za tvorcov a organizátorov programov v Rodinkove
  sobota, 4. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za zamestnancov a zodpovedných za Rodinkovo
  nedeľa, 5. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za  prispievateľov a dobrodincov Rodinkova
  pondelok, 6. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za duchovnú službu v Rodinkove
  utorok, 7. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za účastníkov programov v Rodinkove
  streda, 8. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za deti prichádzajúce do Rodinkova
  štvrtok, 9. jún 2022 o 19.00 
 • Ďakovný večer za priateľov a pomocníkov Rodinkova z blízkeho okolia
  piatok, 10. jún 2022 o 19.00 

Priebeh ďakovných večerov (okrem ďakovného večera za deti):

 • Po privítaní bude krátka meditácia nad Božím slovom.
 • Potom vám povieme niekoľko slov o danej oblasti života Rodinkova
 • Niektorí ľudia sa nakrátko podelia s tým, čo pre nich znamená služba v Rodinkove.
 • A na záver budeme spolu ďakovať a chváliť Pána adorujúc ho vo vystavenej Oltárnej Sviatosti.

Každý večer bude hudobne doprevádzaný chválovými a inými piesňami pozvaných hudobníkov. 

Tešíme sa na stretnutia s vami! :)Sobota 11. jún

 Deň vďakyvzdania
s najbližšími spolupracovníkmi Rodinkova

 • 12.00 Obed
 • 13.30  Spoločné zdieľanie
 • 15.00  Korunka Božieho milosrdenstva spojená s Eucharistickou adoráciou
 • 16.00  Slávenie Eucharistie s o. biskupom Tomášom Galisom,
             žilinským diecéznym biskupom
 • 18.00  Večera 

FOTOGALÉRIA z Dňa vďakyvzdania, 11. jún 2022

27. august 
Púť "rodinkovských" rodín do Skalného Sanktuária Jána Pavla II. pri kríži na Hore Butkov
so vďakyvzdaním za 10 rokov služby rodinám a všetkým hosťom