Víkendová príprava na sviatostné manželstvo 

Milí snúbenci,

táto forma prípravy je určená pre tých z vás, ktorí máte v srdci túžbu investovať do vašej prípravy na manželstvo viac, ako to ponúkajú iné aktuálne formy. Ide o pobytový program, v rámci ktoré zaznejú tematické impulzy aj svedectvá manželov a budeme mať tiež väčší priestor na spoločnú modlitbu a zdieľanie.

Ubytovanie bude k dispozícii v trojposteľových izbách pre snúbencov a tiež trojposteľových izbách pre snúbenice.

Keďže sme tento priestor prehĺbenejšej prípravy chceli vytvoriť zvlášť pre mladých ľudí, ktorí dlhodobo kráčajú po duchovnej ceste v rámci malého kresťanského spoločenstva, je určený primárne pre tých snúbencov, ktorí môžu získať referenciu od svojho spoločenstva pre tento zámer. Preto vás na začiatku prihlášky prosíme o kontakt na zodpovedného za spoločenstvo, ktorého o túto referenciu budeme môcť požiadať. V prípade že nie ste súčasťou žiadneho malého spoločenstva v niektorej farnosti, môžete požiadať o referenciu kňaza, ktorý vás osobne pozná a v prihláške uviesť kontakt na neho.

Prípravu v tomto formáte robíme ako pilotný projekt v spolupráci s členmi spoločenstva Efata v Považskej Bystrici. V jeho závere by sme radi spolu s účastníkmi, ktorí ho absolvujú, vytvorili spätnú väzbu pre ďalšie pokračovanie. Prosíme teda, aby ste v prípade záujmu o účasť počítali s touto okolnosťou :)

V závere prípravy vám odovzdáme potvrdenie o jej absolvovaní, nevieme však zaručiť, že váš sobášiaci kňaz vo farnosti, bude toto potvrdenie akceptovať. Prosíme vás preto, aby ste sa s ním o tom vodpred porozprávali, hlavne pokiaľ už máte naplánovaný termín sobáša v konkrétnej farnosti.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami, aj na všetko, čo má Pán na tento čas pre každého z nás pripravené.

za Rodinkovo
Roman Seko, duchovný správca


Predbežný rámcový program:

ŠVRTOK (7. apríl)

16.00 Možnosť príchodu do Rodinkova

18.00 Úvodné slávenie Eucharistie a ďalší program

NEDEĽA (10. apríl)

11.00 Ukončenie víkendovej prípravy

12.30 Obed a odchod z Rodinkova

  • Počas programu bude možné prijať sviatosť zmierenia a tiež a porozprávať so skúsenými manželskými pármi.
  • Cena na osobu za celý pobyt vrátane stravy (3x ubytovanie, 3x plná penzia): 77,- €

Prihlášky na najbližšie voľné termíny:

7. - 10 apríl 2022