Zodpovední za Rodinkovo

Riaditeľ

Riaditeľ neziskovej organizácie je zároveň jej štatutárnym zástupcom v komunikácii s orgánmi štátnej správy, ako aj s ostatnými právnickymi osobami.  

Peter Valášek

Manžel a otec ôsmich detí. Aktuálny riaditeľ neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo. V tejto pozícii pôsobí bez nároku na odmenu od roku 2014. Jeho prvoradým poslaním je starostlivosť o svoju širokú rodinu.
S nasadením sa však venuje tiež rozvoju Rodinkova, pri čom uplatňuje aj svoje nadobudnuté psychologické vzdelanie a skúsenosti z profesionálneho pôsobenia v personálnej agentúre. 

Spolu s manželkou Mirkou sa tiež aktívne venujú kresťanskému koučingu v Žilinskom regióne.  

Zástupca riaditeľa

Pavol Pivko

  Otec štyroch detí, ktorý napriek zažitej bolesti z rozpadu manželstva, má túžbu spolupracovať s Rodinkovom na posilňovaní hodnoty manželstva a rodiny a tiež byť v službe manželom, rodinám, rozvedeným i každému, kto do Rodinkova prichádza, aby tu mohli nachádzať posilu pre svoje životné poslanie. Je absolventom herectva na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Spolupracoval s viacerými profesionálnymi divadlami, reklamnými agentúrami, televíziami a rozhlasom. Ako pedagóg pôsobil na ZUŠ a konzervatóriu. Od r. 2019 do r.2023 viedol mestskú obchodnú spoločnosť Púchovská kultúra s.r.o. 

Správna rada

Správna rada je najvyšší správny orgán neziskovej organizácie. 
Stretáva sa štyrikrát ročne resp. podľa potreby.
Všetci členovia Správnej rade Rodinkovy v nej pôsobia bez nároku na odmenu,
pričom sa zároveň angažujú aj v dobrovoľníckej službe počas samotných programov v Rodinkove resp. túto službu rôznymi spôsobmi podporujú..  

Roman Seko

Kňaz Žilinskej diecézy, poverený diecéznym biskupom koordináciou pastorácie rodín v Žilinskej diecéze. 

V Rodinkove slúži ako duchovný správca v tandeme s o. Viliamom Marettom.

Je  spoluzakladateľ neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo a aktuálny predseda Správnej rady.

Peter Ľupták 

Manžel a otec troch detí. Pracuje ako námestník prednostu na Žilinskej železničnej stanici. Vo vedení neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo pôsobil počas prvých dvoch rokov jeho existencie ako riaditeľ. 

Spolu so svojou manželkou je tiež spoluzakladateľom neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo. 

Anna Ľuptáková 

Manželka a mama troch detí. Pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Žiline.

Spolu so svojím manželom je tiež spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Familiae Locum - Rodinkovo. Členkou Správnej rady je od jeho založenia. 

Miroslava Valášková

Manželka a mama ôsmich detí.  Jej hlavným poslaním je starostlivosť o širokú rodinu, pri čom uplatňuje aj svoje nadobudnuté pedagogické vzdelanie.

Členkou Správnej rady Rodinkova je od 30. marca 2022. 

Ján Hrkút

Manžel a otec troch detí. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na filozofickej fakulte Katolíckej univerzity a vyučuje tiež na spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline.

Členom Správnej rady Rodinkova je od 30. marca 2022.  

Milan Urbaník

Manžel a otec štyroch detí. Popri vlastnej firme sa s vášňou venuje galérii ikon v Žiline a spolu so svojou manželkou pôsobia aj ako dlhoroční lektori Kurzov prípravy na manželstvo v Žiline.

Členom Správnej rady Rodinkova je od 30. marca 2022.  

Dozorná rada

Dozorná rada je dôležitý kontrolný orgán neziskovej organizácie.

Katarína Mihová

Manželka a mama štyroch detí.

Spolu s manželom sú od vzniku Rodinkova jeho priaznivcami a podporovateľmi. 

Pri pôsobení v dozornej rade Rodinkova využíva svoje odborné znalosti a skúsenosti z oblasti ekonómie. Venuje sa tiež kresťanskému koučingu a doprevádzaniu manželov.  

Anila Xhembulla

Mama dvoch detí, ekonómka, ktorá vo svojej službe Rodinkovu v pozícii členky dozornej rady využíva dlhohorčné skúsenosti z postu riaditeľky sekcie ekonomiky a správy v úspešnej slovenskej softvérovej spoločnosti.


Rada konzultorov

Poslaním Rady konzultorov Rodinkova je prinášať podnety pre celkový rozvoj organizácie a poskytovať rady a usmernenia pri riešení zložitejších okolností, ktoré prináša život neziskovej organizácie. Stretáva sa štyrikrát ročne resp. podľa potreby.   

Rudolf a Mária
Beniačovci


Emil a Anna
Kondelovci 


Peter a Lucia
Štefancovci


Peter a Katarína
Mihovci