Animátorská služba v Rodinkove

Služba animátorov je veľmi vzácny a neodmysliteľný prvok života Rodinkova. Programy pre manželov by sa nemohli uskutočniť bez obetavej starostlivosti mladých ľudí o ich malé deti.

Animátorom v Rodinkove sa môže stať mladý človek, ktorý dovŕšil vek 16 rokov alebo senior resp. každý dospelý, ktorý má rád starostlivosť o deti.

Pod vedením sestry Ľudovíty zažijú animátori počas víkendu alebo letného pobytu aj pekný spoločný čas a tiež duchovné spoločenstvo. 

Sestra Ľudovíta priebežne pozýva animátorov na jednotlivé podujatia pre manželov, na ktorých je potrebné zabezpečiť starostlivosť  o deti. Je na Tebe, koľkokrát na takéto pozvanie počas roka zareaguješ a prídeš do Rodinkova. 

V prípade, že Ti pre takúto službu zahorí srdce, daj o sebe vedieť našej sestre Ľudovíte.

VYJADRENIE OCHOTY K ANIMÁTORSKEJ SLUŹBE V RODINKOVE        

Aktuálne informácie 
pre animátorov

Podnety k animátorskej službe

Profil animátora
Hry pre deti
Pedagogické okienko
Kalendár služieb