Programy  pre   posilnenie ducha

Všetky programy pre manželov a rodiny v Rodinkove sú zamerané predovšetkým na posilnenie manželstva. Na väčšinu z nich je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas programu postarajú aj naši animátori.  

Duchovné cvičenia
pre mužov

Pripravujeme pre vás...

Duchovné cvičenia
pre ženy

Pripravujeme pre vás...

Duchovné cvičenia
pre kňazov

Pripravujeme pre vás...