Seminár Otcovo srdce

Seminár Otcovo srdce v máji 2018 oslávil desiate výročie svojho pôsobenia na Slovensku! Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je spoznávanie Otcovej lásky. Seminár je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.

Viac informácii a možnosť prihlásiť sa nájdete TU.


Prihlášky na najbližšie voľné termíny:

30. jún - 5. júl 2022

7. - 12. júl 2022

21. - 26. september 2022

27. september - 2. október 2022

17. - 22. november 2022

24. - 29. november 2022

Termíny v roku 2023:

16. - 21. február 2023

23. - 29. február 2023

prihlásiť sa je možné na stránke www.seminarotcovosrdce.sk


Fotogaléria