Seminár Otcovo srdce

Seminár Otcovo srdce v máji 2018 oslávil desiate výročie svojho pôsobenia na Slovensku! Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je spoznávanie Otcovej lásky. Seminár je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.

Viac informácii a možnosť prihlásiť sa nájdete TU.


Prihlášky na najbližšie voľné termíny:

4. - 9. september 2023

15. - 20. september 2023

9. - 14. november 2023

prihlásiť sa je možné na stránke www.seminarotcovosrdce.sk


Fotogaléria