Poukaz

Bezúročná pôžička
na výmenu elektroinštalácie
a súvisiacu rekonštukciu
ubytovacích priestorov Rodinkova 

Ďakujeme, že máte záujem podieľať sa na výmene elektroinštalácie a s ňou spojených rekonštrukčných prácach v ubytovacej časti Rodinkova poskytnutím bezúročnej pôžičky Rodinkovu.

Bezúročnú pôžičku môžete Rodinkovu poskytnúť priamo alebo sprotredkovane. Sprostredkovanie pôžičky znamená, že ako fyzická osoba požiadate Poštovú banku o bezúčelovú pôžičku vo výške 1000 € s úrokom 0%, ktorú banke splatíte podľa ich podmienok. Získanú sumu poskytnete Rodinkovu ako Vašu pôžičku a my vám ju splatíme v priebehu nasledujúcich 36 mesiacov.

V obidvoch prípadoch s Vami uzatvoríme zmluvu o pôžičke so splatnosťou 36 alebo 60 mesiacov. 

Počas celého tohto obdobia budete mať možnosť využívať Bonusy pre podporovateľov služby Rodinkova manželom a rodinám nasledovne: Pri pôžičke 1 000 € v rozsahu, ktorý pravidelným podporovateľom prináleží pri mesačnej podpore Rodinkova sumou 10 €. Pri pôžičke nad 2 000 € v rozsahu, ktorý pravidelným podporovateľom prináleží pri mesačnej podpore Rodinkova sumou 20 €.

 
ĎAKUJEME VÁM!

Ak je to pre vás jednoduchšie, môžete sa podieľať na rozvoji Rodinkova
pravidelnou mesačnou podporou.