2 % pre Rodinkovo 

01.02.2022

Ešte stále je možné darovať vaše 2 % z dane Rodinkovu

Ak máte možnosť poukázať dve percentá z dane a chceli by ste podporiť aktivity Rodinkova, môžete tak urobiť prostredníctvom naseledujúcich inštrukcií.

Ak ste ZAMESTNANEC a VAŠE DAŇOVÉ PRIZNANIE (ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE) ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ, môžete poukázať 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3 Eura. POSTUP:

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Pritom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma)

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska - adresu nájdete TU

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech prijímateľa.


Ak ste fyzická osoba a DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI, môžete poukázať 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3 Eura. POSTUP:

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Naše údaje sú:

IČO/SID 45738165Familiae Locum - Rodinkovo

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska - adresu si nájdeteTU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA, môžete poukázať (rozdeliť) 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur. 

POSTUP: POZOR! a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky). 1. V daňovom priznaní v VI. časti sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO/SID 45738165Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.

  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

2. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a zaplaťte daň z príjmov.

3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Okrem daňového priznania nepodávate už na poukázanie 1%/2% žiadne iné tlačivo.