Nízkonákladová letná DOVOLENKA PRE CELÚ RODINU

05.08.2022

Nízkonákladová letná DOVOLENKA PRE CELÚ RODINU, ktorú sme pripravili tak, aby bola aj cenovo dostupná podľa možnosti pre každú rodinu, ktorá bude chcieť stráviť spoločný dovolenkový čas v Rodinkove a jeho krásnom okolí.

V prípade záujmu, ktorý by prevyšoval ubytovacie kapacity Rodinkova, budú mať prednosť rodiny zapojené do podporných programov Rodinkova.

Počas pobytu si každá rodina tvorí vlastný program, pričom má možnosť využiť:

  • vnútorné a vonkajšie priestory Rodinkova
  • celodenné a poldenné výlety
  • prípadný fakultatívny večerný program pre rodičov