Individuálny víkendový pobyt v Rodinkove

Indiviuálny oddychový pobyt označuje taký pobyt v Rodinkove, v ktorom si rodina resp. jednotlivec počas víkendu naplánuje vlastný program a popri tom môže využiť niektorú zo služieb Rodinkova napr. účasť na sv. omši, sviatosť zmierenia popr. účasť na prednáške, ak sa v tom čase nejaká realizuje vďaka prítomnosti inej skupiny. Treba zároveň počítať s tým, že v prípade pobytu inej väčšej skupiny sú časy sv. omše ako aj stravovania prospôsobené jej potrebám. Takisto môže byť posunutý napr. čas večierky kvôli nejakým špecifikám v programe.

Oddychový pobyt tak vytvára priestor na realizáciu vlastného programu v lone nádhernej prírody, je príležitosťou na oddych, vzájomnú komunikáciu medzi členmi rodiny, duchovnú posilu a nové poznanie, na zážitok spoločenstva či vytvorenie nových priateľstiev. V okolí Rodinkova je veľké množstvo príležitostí na oddych v prírode a na návštevu mnohých zaujímavých miest.

Bližšie informácie môžete získať mailom na info@rodinkovo.sk alebo na telefónnom čísle 0911 911 780.

O možnosti prísť do Rodinkova na individuálne pobyt vo vybranom termíne je vždy lepšie konzultovať osobne pred vyplnením elektronickej prihlášky.

PRIHLÁŠKA

Cenník